PODĚKOVÁNÍ

 Výsledek obrázku pro děkujeme


Děkujeme mamince od Anežky a Klárky Šimoníkových a paní Aleně Šuráňové za názornou ukázku k tématu: Naše tělo a zdraví.


Děkujeme rodičům od Románka Šebáka za finanční příspěvek pro děti.


Děkujeme rodičům od Staníčka Tkadlecového za finanční příspěvek pro třídu "Motýlci"


 

Děkujeme rodičům od Filípka a Honzíka Cíchových za finanční příspěvek pro třídu "Motýlci"


Děkujeme rodičům od Románka Šebáka za finanční příspěvek pro děti.

 


 

Děkujeme rodičům od Johanky Strnkové za špekáčky pro děti na zakončení školního roku

                                                   Výsledek obrázku pro slunicko kreslene


 

OTEVÍRÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY - PODĚKOVÁNÍ

Dne 29. 3. se konala na naší zahradě MŠ akce - OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY. 

Tímto bychom chtěly mockrát poděkovat tatínkům, maminkám,sourozencům, rodinám : Gbelcové od Nelinky, Bartozelové od Kubíčka a Justýnky, Bartošové od Vilémka, Bartošové od Vandičky, Maryášové od Míše, Vaňkové od Nikolky, Vávrové od Táničky, Hudkové od Markétky, Jurčové od Natálky, Juřenčákové od Tomáška, Juříkové od Šimonka, Kamenčákové od Šimonka, Literové od Dominičky, Manové od Tomáška, Pinďákové od Martinky a Vašákové od Danečka za úklid a pohrabání zahrady. Děkujeme, že jste přišli a pomohli nám společně uklidit zahradu pro naše děti.


 

Mateřská škola ve Štítné nad Vláří pořádala 11.2.2017 Maškarní karneval.Děkujeme ze srdce všem rodičům, sponzorům a firmám, kteří přispěli dary do tomboly.

Děkujeme: OÚ Štítná n.Vl., J. Bařinka-ložiska, I.Bližňáková-květinářství,

J.Bližňák-drogérie, Coop-Štítná n.Vl., Bc.L.Hnaníčková-účetní poradce,

 Ing.P.Hnilo, L.Hnilo-večerka, D.Holbová-kadeřnictví, Lékárna Štítná n.Vl.,

 P.Miklasová-hračky Brumov, Pekárna Javorník, P.Fagulec-Procar,

 MUDr.J.Šálová, Šindlér-restaurace, Ing.F.Tomeček-stavební firma, J.Vančo-

 TEXON, L.Zvoníček-malíř.

Velké poděkování patří všem, kteří ochotně pomáhali při organizaci apřípravě karnevalu: M.Barotošové a E.Vaňkové , P.Mitášové,A.Hudkové,M.Gbelcové, Bařinkové,A. Liškové,V.Jurčové, E.Koncerová,L.Kamenčákové, E.Literové, M.Manové, V.Manové, M.Maryášové,J.Pinďákové,   J. Sábové, P.Struhařové,H. Zelískové.

Velké dík patří M.Bartošové a E. Vaňkové a P.Mitášové, které provázely děti celým programem karnevalu. Moc děkujeme!

 

Anna Lysáková


 

Děkujeme:

Rodičům od Natálky Fojtíkové a Vítečka Hrnčiříka za finanční příspěvěk pro děti na Mikulášskou nadílku a panu Gbelcovi za přivezení vánočních stromečků do naší MŠ.

 

 
Moc děkujeme všem maminkám a babičkám za upečení rohlíčků na Martinské odpoledne!

15145286_10207432779808816_1244537729_o

15127550_10207432785648962_1755798475_o_2


 

Děkujeme paní Mikuličkové za koupení triček pro děti na vystoupení.


 

Děkujeme paní Andree Liškové za pohrabání školní zahrady.


 

Moc děkujeme panu Gbelcovi za posečení školní zahrady.


 

 Poděkování  za sběr papíru

         Děkujeme všem, kteří podpořili akci na záchranu našich stromů. 

         Odvezlo se 920 kg papíru.  

         Velké poděkování si zaslouží rodina Davidova, Gbelcova, Manova, Šebákova, Vaňkova a Zvoníčkova.

          Poděkování patří i štítenské knihovně a pracovnicím mateřské školy.

                                                Anna Lysákova

Podekovani-za-sber-papiru


 

Poděkování

Děkujeme rodině Davidové za sponzorský dar pro naši Mateřskou školu na opravu a naladění klavíru!

 

Výsledek obrázku pro děkujeme

 


 

Poděkování

 

      Mateřská škola ve Štítné nad Vláří, pořádala 17.dubna 2016 MAŠKARNÍ KARNEVAL, kde se plní dětská přání. Děti netrpělivě počítaly dny a snažily se ze všech sil  pomáhat. Malovaly nádherné obrázky pohádkových postav na výzdobu sálu v kulturním domě.

 

       Jsme velice rády, že se mezi námi najdou i tací lidé, kteří pomohou. Jsou   to sponzoři, kterým moc děkujeme za poskytnutí darů do tomboly: OÚ Štítná nad Vláří, paní Bližňáková – květinářství, p.Bližňák – drogerie, COOP – Štítná nad Vláří, Bc.Hnaníčková L. - účetnictví, pan P.Hnilo – Brumov, pan L.Hnilo – večerka, Pekárna Štítná, pan A.Tarabus – obuv, pan P.Trčka -lešení, TVD, pan L.Zvoníček – malíř.

 

        Poděkování patří i rodičům , kteří přispěli dárky do tomboly a podíleli se         na přípravě karnevalu.

 

         Velké poděkování patří M.Bartošové, E.Vaňkové a L.Zvonkové, maminky pomáhaly s organizováním  her pro děti a provázely celým programem karnevalu.

 

          Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 

                                                                            Pracovnice mateřské školy

 

 

 Karneval_17-4-2016_018_2