PODĚKOVÁNÍ

 Výsledek obrázku pro děkujeme


Mateřská škola Štítná nad Vláří pořádala 10. 2. 2019 maškarní karneval.

Děkujeme ze srdce všem rodičům, sponzorům a firmám, kteří přispěli dary do tomboly.


 

Děkujeme maminkám, za ochotu a čas při pomoci organizování jarního bazárku.

 


Dne 10. 4. se konala na naší zahradě MŠ akce - OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY. 

Tímto bychom chtěly mockrát poděkovat tatínkům, maminkám,sourozencům, rodinám..

Děkujeme, že jste přišli a pomohli nám společně uklidit zahradu pro naše děti.


Děkujeme mamince od Anežky a Klárky Šimoníkových a paní Aleně Šuráňové za názornou ukázku k tématu: Naše tělo a zdraví.


Děkujeme rodičům od Románka Šebáka za finanční příspěvek pro děti.


Děkujeme rodičům od Staníčka Tkadlecového za finanční příspěvek pro třídu "Motýlci"


 

Děkujeme rodičům od Filípka a Honzíka Cíchových za finanční příspěvek pro třídu "Motýlci"

 

Výsledek obrázku pro děkujeme