Historie a současnost

V obci Štítná nad Vláří byla mateřská škola zřízena poprvé v roce 1961 v budově staré základní školy. V 70.letech se tyto prostory staly naprosto nedostačujícími a proto bylo v roce 1979 započato s výstavbou nové mateřské školy.

Provoz v nové trojtřídní mateřské škole byl zahájen 24.1.1983. Kapacita školy byla 80 dětí. Mateřskou školu převzalo do správy JZD Javorník se sídlem ve Štítné nad Vláří a bylo jejím provozovatelem až do roku 1990, kdy přešla pod správu obce. V roce 1993 byla jedna třída zrušena a v současnosti je mateřská škola dvoutřídní.

V letech 1993-2002 byla součástí Mateřské školy Štítná i MŠ Jestřabí.

V současnosti je naše mateřská škola dvoutřídní. Obě třídy jsou prostorné a díky velkým oknům i dostatečně prosvětlené. Každá třída má své charakteristické prvky - didaktické hračky a pomůcky, vybavení dětských koutků, rozdílná výzdoba. V obou třídách jsou věkově smíšené skupiny dětí, což umožńuje zařazení sourozenců do stejné třídy. Počet dětí v jednotlivých třídách se naplňuje podle vyhl. č. 43/2006sb. o předškolním vzdělávání. Zřizovatelem je udělena trvalá výjimka v počtu dětí - do 28 dětí na každou třídu.

                      Skolka_4