Třída "KOŤÁTKA"

 šk. rok  2016/2017

 

Tuto třídu vedou paní ředitelka Bc. Oldřiška Říhová a paní učitelka Ilona Hrnčiříková

Kotatka

 

V tomto školním roce mají na starost celkem 24 dětí. Užívají třídy na levé straně školky.