O EKOŠKOLCE

 

 O EKOŠKOLE Z POHLEDU MAMINKY Pavlíny Trnkové

(článek do zpravodaje únor 2019)

„Velké změny začínají od nejmenších.“ Tato krásná a pravdivá myšlenka stála v roce 1994 v Dánsku u zrodu mezinárodního programu Ekoškola. V České republice byl program úspěšně zaveden v roce 2005 pod taktovkou vzdělávacího centra Tereza. Cílem programu Ekoškola je, aby děti za pomoci dospělých snižovaly ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí. Program má potenciál měnit prostředí škol a jejich okolí k lepšímu, navíc také prohlubuje spolupráci mezi dětmi, rodiči a učiteli. Proto jsme moc rádi, že se do tohoto smysluplného a motivujícího programu zapojila ve školním roce 2015/2016 i Mateřská škola Štítná nad Vláří.

 

Program Ekoškola vede k prožití čtyř základních témat: Odpady, Voda, Jídlo
a Prostředí školy. V tomto školním roce nás provází téma Voda. Pochopení této problematiky je velmi důležité, protože děti pochopí význam vody, uvědomí si, proč bychom měli vodou šetřit, odkud se bere voda v kohoutku a kam putuje voda odpadní.

 

Zvolené téma je zpracováváno podle metodiky sedmi kroků, které se osvědčilo používat v programu Ekoškola na celém světě. Žádná školka není stejná, proto i plnění těchto kroků má jedinečnou podobu. Pojďme se tedy podívat, jak tento program funguje ve štítenské školičce.

 

Prvním krokem je vytvoření tzv. Ekotýmu. V naší mateřské škole najdete ekotým sestavený z dětí, rodičů, učitelek a provozních zaměstnanců. Takto sestavený ekotým koordinuje všechny činnosti Ekoškoly. Všichni jeho členové vzájemně spolupracují, jsou si rovnocennými partnery a táhnou za jeden provaz.

 

Druhým krokem programu Ekoškola je Analýza současného stavu. Jejím výstupem je seznam silných a slabých stránek školy. Ze silných stránek musíme vyzdvihnout, že se děti spolu se zaměstnanci školy snaží šetřit vodou (děti nenechávají vodu zbytečně puštěnou, všímají si kapajících kohoutků a protékajících záchodů, veškeré závady hlásí dospělým a k odstranění závad tak dochází vždy v nejkratším termínu). Dále paní školnice pravidelně zaznamenává spotřebu vody, ve třídách jsou nainstalovány pákové vodovodní baterie s perlátory a pitná voda je využívána i k zajištění pitného režimu. Další krásnou a záslužnou činností je čištění studánky a okolí místního potůčku Járku. Nesmíme zapomenout na zavlažování záhonů dešťovou vodou ze sudu
u altánku, používání ekologických čistících prostředků a sběr použitého kuchyňského oleje ve spolupráci s firmou Fritex.

 

Slabé stránky jsou dány především materiálním vybavením školy, které by usnadnilo efektivně šetřit vodou (školka má staré rozvody vody, okapové svody ze střechy jsou svedeny do kanalizace a ve dvou třídách chybí na WC dvojí splachování). Prováděním analýzy si navíc děti osvojily porovnání množství spotřebované vody při mytí rukou
a čištění zubů. I v této oblasti je stále co zlepšovat. Šetření vodou je jednou z priorit mateřské školy do budoucna, proto si škola dává za cíl vyměnit rozvody vody v celé budově školy a zabudovat nádrž na dešťovou vodu z okapových svodů u školní budovy.

 

Všechny informace vycházející z analýzy jsou podkladem pro realizaci třetího kroku — Plánu činností. V tomto kroku společně hledáme řešení, stanovujeme si cíle
a plánujeme úkoly a aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Každý úkol má určenou zodpovědnou osobu a termín splnění. V aktuálním Plánu činností si Ekotým stanovil za cíl: zjistit, odkud získává mateřská škola vodu, podniknout vycházku ke přehradě a navštívit místní vodárnu, naplánovat exkurzi do čističky odpadních vod v Bylnici a vytvořit společná pravidla, která vedou k šetření vodou — tzv. „Kapičková pravidla“.

 

Dalším krokem je Sledování a vyhodnocování Plánu činností, kde zjišťujeme, jak jsme si vedli v naplňování jednotlivých úkolů a cílů.

 

Pátý krok představuje Enviromentální výchova ve vzdělávání. Jejím cílem je seznámit děti s jednotlivými tématy a vysvětlení jednotlivých souvislostí tak, aby jim děti opravdu rozuměly. K tomu pomáhá v tomto školním roce vzdělávací projekt „Putování kapičky vody.“

 

Předposledním krokem je Informování a spolupráce. Cílem tohoto kroku je informovat nejen rodiče, ale i širokou veřejnost o tom, co se v naší mateřské škole děje. Za tímto účelem vznikl také tento článek. Je to krok směrem ven — ven k vám všem!

 

Pokud vás program Ekoškola zaujal a zastáváte stejné hodnoty a postoje jako my v našem Ekokodexu (což je poslední krok programu Ekoškola a návod, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí), můžete se spolu s námi zapojit do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Program Ekoškola je otevřen všem!

 

Na závěr bych chtěla mateřské škole poděkovat za to, že mohu jako maminka zažít pocit sounáležitosti s místem, kde má dcera prožívá většinu dne, a zapojit se do tohoto zajímavého programu. Proto bych vám chtěla také popřát mnoho zdaru a úspěchů ve všech činnostech směřujících k získání mezinárodního titulu Ekoškola. Přeji vám, aby se vám všechna snaha a úsilí vrátila a mateřskou školu ve Štítné nad Vláří zdobila zasloužená zelená vlajka.

 

Za všechny malé i velké členy Ekotýmu Pavlína Trnková.

Ekoskolka_2

AKTUALITY Z EKOŠKOLKY

Snažíme se dodržovat EKOKODEX – budeme pít vodu z kohoutku

Pěkný den z Ekologické poradny Veronica,

 řada škol, domů dětí a dokonce i měst pořádá soutěže ve sběru víček z PET lahví. Např. Městská knihovna Štětí doslova uvádí „10 nejlepších sběratelů-ekologů bude začátkem prosince... odměněno krásnými cenami…". Bohužel je opak pravdou, ani největší a nejlepší sběratele bohužel nejde nazvat ekology ani environmentalisty. Všechny tyto soutěže nepřímo podporují nákup a spotřebu balených nápojů v PET lahvích, a navíc vytvářejí zdání, že je to normální a správné, plní tzv. normotvornou funkci takovýchto sběrů. Přitom opravdový ekolog i laik ví, že v drtivém procentu případů nám doma teče z kohoutku voda pitná, často i vhodná pro kojence. Je pochopitelně žádoucí, má-li dítě na svačinu s sebou i vodu (popř. domácí šťávu, sirup, mošt) v šikovné PET láhvi. Tato láhev vydrží několik měsíců a nemá smysl sbírat z ní jedno víčko. Je dobré pořádat různé soutěže, ale v tomto případě by koordinátoři EVVO ve školách měli spíše dětem i dospělým vysvětlovat, proč právě tato soutěž je naprosto nesmyslná.

Jedno víčko od PET láhve váží řádově gram. Viděli jsme úspěšné školy, které se chlubily, že nasbíraly přes 200 kg víček, na což muselo být zakoupeno statisíce kusů, za které se musely utratit milióny korun (stojí-li jedna láhev nápoje kolem deseti 10 Kč). Za takto sesbíraná víčka pak někdo dostane jeden invalidní vozík, který stojí desítky tisíc korun. Firmy „vyrábějící" balenou vodu a další limonády se smějí, za jak málo peněz mají obrovskou reklamu a soutěžením vyvolávají další poptávku. Když každé dítě místo 100 kusů víček (tisíce korun), vysvětlí doma rodičům, že pitná voda teče i z kohoutku ve škole a z ušetřených tisíců věnuje např. deset korun přímo na nějakou charitu, efekt bude stejný: sesbírá se částka pro někoho, kdo potřebuje naše peníze. Navíc rodiče ušetří 990 korun a přitom svým nenákupem PET lahví zbytečně nezatíží životní prostředí.

Dále je třeba zdůraznit, že sbírat víčka od lahví samostatně nedává příliš smysl. Zpracovací linka na použité PET láhve na principu jiné hustoty víček a samotné lahve automaticky odděluje právě tato víčka a ty padají do zvláštního pytle. Víčko není z materiálu PET, ale z tzv. vysokohustotního polyethylenu, zkráceně HDPE. Z lahví se získávají jako tzv. meziprodukt malé "PET vločky", které se prodávají dále pro finální zpracování. Z PET vloček se vyrábí nejvíce střižové vlákno. Materiál z víček se prodává a odváží zvlášť, a vyrábí se z něj jiné materiály a předměty, např. zahradní nábytek, protihlukové stěny. Podobně se z PET lahví zvlášť automaticky odděluje papírový nebo plastový potisk, viz např. popis jedné komerční linky na zpracování těchto lahví.

Samozřejmě zdůrazňujeme, že třídit PET láhve a další plasty ve škole je důležité. Plasty se vyskytují všude kolem nás a všude se vyhazují. Systém jejich recyklace funguje dobře, stačí je samostatně třídit. Ale určitě nemáme žádným způsobem podporovat další zbytečnou spotřebu a tuto spotřebu ještě vydávat za ekologický počin! V České republice působí například firma Transform Lázně Bohdaneč, která vyrábí z vytříděného plastu různé předměty, např. lavičky, zatravňovací pásy, plotovky apod…

                             Výsledek obrázku pro pet víčka zaÅ¡krtnutá obrázky

 

 

Děti z EKOTÝMU prezentují 7.krok EKOKODEX

 

PRAVIDLA EKOTÝMU

 

Zápis ze schůzky Ekotýmu

Zapis_ze_schuzky

 

6. krok Informování

 

 

3. krok Plán činnosti k tématu voda

 

1. krok Ekotým 10. 1. 2019

 2. krok Analýza k vodě

Sbíráme víčka pro Mirečka

 U motýlků se učíme třídit odpad

 

 

EKOTÝM 8. 10. 2018

 

 

EKOTÝM 23. 3. 2018

 

Domácí čistící prostředky

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ

trochu jedlé sody
ocet
voda
Postup: Do odpadu nasypeme jedlou sodu, zalejeme teplým octem a necháme chvíli působit. Po spláchnutí vodou je odpad vyčištěný.

DOBRÉ RADY NA ČIŠTĚNÍ

Když smícháte sklenku jedlé sody se třemi sklenicemi teplé vody,získátebšetrný čistící roztok,kterým odstraníte nečistoty a masnotu z kuchyňské linky,kuchyňských spotřebičů,trouby nebo ledničky.Pak je otřeme hadrem namočeným v čisté vodě.

Nerezový dřez snadno vyleštíte zmačkanými novinami.Nebo můžeme přetřít rozkrojenou bramborou.

Místo drahé aviváže použijte trochu octa.Uvolní vodní kámen a nádherně změkčí povlečení i ručníky.Po vyprání prádlo není cítit octem,zápach se během sušení vypaří.

 

Ekotým 2. 3. 2018

 

Ekotým 15. 1. 2018

 

 

EKOTÝM - nástěnka, listopad 2017

 

 

 

Schůzka EKOTÝMU 13. 11. 2017

 

 

 

Voda a pokus s čistícími prostředky

 

 

 

Vážení oleje

 


 

Sběr papíru září 2017


PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM I DĚTEM

 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší akce ve sběru papíru a použitého oleje.

 

Výtěžek z těchto akcí je :

 

Papír - 1 900 kg tj. 4 560 Kč

 

Olej - 148 kg tj. 740 Kč

 

Milí rodiče a děti spolurozhodujte a navrhněte, jak uvedený výtěžek smysluplně využít pro děti (např.výlet, exkurze, kulturní akce.........apd.)

 

Vítáme všechny nápady!

 

 

 

 


 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY - zpráva ze zpravodaje (zimní vydání)

V naší mateřince jsme se zaměřily na zážitkové činnosti. V pedagogické
výchově využíváme osobní zkušenosti, které jsou spojeny s emocemi a
smyslovými pocity tak, aby zasáhly celou osobnost dětí. Tyto se pak dobře
uchovají v paměti a později se lehce vybavují.
Vzpomenu jen pár aktivit a činností: Pouštění draků na Dubečkách, návštěva
pekárny ve Štítné. Výlet do zábavného vědeckého parku Science centra VIDA v
Brně.
Zážitkem pro děti byly badatelské výpravy, kdy se děti učily vnímat živou i
neživou přírodu. Zlepšují si pozorovací schopnosti i empatii s živými tvory.
V Ekoškolce děti spolupracují při třídění odpadu. V září se odvezlo 920kg
papíru. Rodiče se také zapojili do sběru použitého kuchyňského oleje. Sbíráme
víčka pro Mirečka. Děti i rodiče – pan Gbelec, paní Lišková,...........se velmi
aktivně zapojili do úklidu školní zahrady. V letošním roce se v Ekoškolce
zaměříme na další téma – VODA.
V polovině listopadu se uskutečnila pro děti i rodiče Cesta za poznáním s
tvořením podzimních skřítků. Touto badatelskou aktivitou jsme se rozloučily s
podzimem a nyní už netrpělivě spolu s dětmi čekáme na nejkrásnější období.
Aby dětem adventní čas rychle ubíhal, máme spoustu aktivit a činností.
Začaly jsme Martinským odpolednem, bude i Čertovské odpoledne s
Mikulášem, vánoční pohádka, koncert, návštěva Kosenky...., oblíbené vánoční
tvoření s rodiči.
Vánoční čas se velmi rychle přehoupne a bude tu nový rok ! V novém roce
máme naplánované další akce pro děti i rodiče.
Vzpomenu jen náš tradiční MAŠKARNÍ KARNEVAL , který bude 11.února
2017, přijďte se všichni pobavit, jste srdečně zváni.
Všem přeji krásné vánoce. Ať jsou vaše svátky klidné, pohodové a hlavně
ve společnosti lidí, které máte rádi. A nový rok 2017, ať je pro vás úspěšný a plný šťastných chvil.


Anna Lysáková

 

 

MY TŘÍDÍME

EKOKODEX - ODPADY

ZAPOJTE SE - VAŘÍME SPOLU

KOŠE DO KOŤÁTEK A ŘEDITELNY

KAM S OLEJEM 

 EKOTÝM 10.10.2016

EKOTÝM 21.9.2016


 

 Poděkování  za sběr papíru        

Výsledek obrázku pro sber papiru

Děkujeme všem, kteří podpořili akci na záchranu našich stromů.

         Odvezlo se 920 kg papíru. 

         Velké poděkování si zaslouží rodina Davidova, Gbelcova, Manova, Šebákova, Vaňkova a Zvoníčkova.

          Poděkování patří i štítenské knihovně a pracovnicím mateřské školy.

        

                                                Anna Lysáková

SBĚR PAPÍRU 2016

KOLIK K NÁM CHODÍ LETÁKŮ

 

EXKURZE DO CENTRA VERONICA HOSTĚTÍN

PIKNIK

 

PROJEKT MOTÝLÍ ZAHRÁDKY - TŘÍDA KOŤÁTKA

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

BUDE SBĚR PAPÍRU

msstitnarajče.net

 

EXKURZE DO SBĚRNÉHO DVORA V BRUMOVĚ

 

HRABÁNÍ ZAHRADY

 

KOVOZOO

 

MOTÝLÍ ZAHRÁDKA

 

OBYVATEL NAŠÍ ZAHRADY

 

PŘIPRAVUJEME SE NA SBĚR PAPÍRU

SCHŮZKA EKOTÝMU 28.6.2016

VÁŽÍME ODPAD

 

ŽÍŽALY Z HOSTĚTÍNA DO NAŠEHO KOMPOSTU

KOMPOSTUJEME

 

 POKUS S ODPADKY - PROCES TLENÍ

SÁZÍME, SÁZÍME...

 

NEBEZPEČNÝ A NADMĚRNÝ ODPAD

 JAK JSME VYRÁBĚLI RUČNÍ PAPÍR

 

 EKOTÝM BŘEZEN

 

EKOTÝM DĚTÍ SE SEZNAMUJE S ANALÝZOU

ZEMĚ NENÍ POPELNICE

Žijeme ve své Zemi,

 v naší hezké školce,

 tady běháme, skáčeme, chodíme,

 ale kdo jste, že nám v okolí školky

 necháváte odpad?

 

Na zahradě v den oslav Den Země, při úklidu zahrady od větviček a kamení jsme našly láhve pohozené u plotu. Je to hrozná věc!

My už dokážeme uklízet a třídit odpadky. Láhve jsme posbíraly a uklidily do správných košů, které jsme si samy vyrobily.

 

V KRAVÍNĚ

 

DEN ZEMĚ

 Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se zamysleli, jak můžeme Zemi chránit a povídat si o problémech a vzájemných souvislostech lidské činnosti a ohrožení naší planety, tedy co může udělat každý z nás.

 Ve středu 20. dubna 2016 naši budoucí školáci byli pozvání do Základní školy Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří.

 Paní učitelka Mgr. Zdenka Vargová připravila s žáky druhé třídy u interaktivní tabule povídání, hádanky o zvířatech a omalovánky na téma- Země.

 Pak následovala hodina v keramické třídě s paní učitelkou Mgr. Zdeňkou Miklasovou a žáky sedmé třídy. Děti si vymodelovaly ovečky z keramické hlíny a prohlédly si keramickou pec.

 Dětem se ve škole velmi líbilo. Děkujeme paní učitelkám i žákům ze základní školy a už se těšíme na další spolupráci.

 

 

 

ODPAD - CO S NÍM?

PŘEČTĚTE SI:   Odpad

ODPADKY V OKOLÍ MŠ

TŘÍDÍME CO NEPATŘÍ DO PŘÍRODY

HRAJEME SI S RŮZNÝMI MATERIÁLY

CVIČÍME S ODPADOVÝMI POMŮCKAMI

TVOŘÍME Z ODPADOVÉHO MATERIÁLU

MALUJEME KOŠE

MALUJEME POPELÁŘE

DEN BEZ ODPADKŮ

HŘBITOV ODPADKŮ


EKOTÝM (29. 10. 2015)

Eko-210Zapis-chlapcu-davidovych

PROHLÉDNĚTE SI ZÁPIS ZE SCHŮZKY:   Zapis-ekotym-c-1


DĚTI PŘIPRAVUJÍ POZVÁNKU (18. 10. 2015)


DEN ZEMĚ (22. 4. 2015)