Jsme celodenní mateřská škola:

6:00 hod. - otevření MŠ a příchod dětí

16:00 hod. - uzavření MŠ a odchod domů

Ráno se děti scházejí ve třídě "Žabky". Učitelky ze třídy "Koťátka" čekají u autobusu na dojíždějící děti z Popova. Po příchodu do MŠ (7:20hod.) se děti rozdělí do svých tříd. Také odpoledne se všechny děti scházejí od 15.hod ve třídě "Žabky". 

Dopolední blok činností: hry, spontánní i řízené činnosti, pobyt venku na školní zahradě, vycházky do okolí (2hod. denně), hygiena

Odpolední blok činností: hygiena, odpočinek, poslech pohádek, zájmové aktivity dětí, odpolední řízené i spontánní činnosti

Soubor činností a aktivit dětí vychází z třídního vzdělávacího programu - plánovaného integrovaného bloku či projektu. Do denního programu pedagog pravidelně denně zařazuje řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. 

Podávání jídla:    8.00hod. - 8:30hod.   svačina

                            9:30hod.   ovocná přesnídávka

                            11.30hod. - 12.00hod.  oběd       

                            14.00hod. - 14.30hod.  odpolední svačina

Při podávání jídla dbáme na maximální samostatnost dětí.  

  

Jidlo_3