Jsme celodenní mateřská škola:

6:00 hod. - otevření MŠ a příchod dětí

16:00 hod. - uzavření MŠ a odchod domů

6.00

Otevření MŠ

6.00 – 7.20

Scházení ve třídě Žabky

6.00 – 8.00

Hry podle zájmu dětí, spontánní hry, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální grafomotorika, PL, ranní hry dle volby a přání dětí

8.00 – 8.30

Svačina

8.30 - 9.30

Činnosti na dané téma, didakticky cílené činnosti, smyslové hry, estetické činnosti, KK, dramatizace, hodnotící kruh

9.30 - 11.30

Ovocná přesnídávka, příprava na pobyt venku, pobyt venku ( na zahradě, v přírodě nebo procházka) podle počasí možno délku upravit ( silný vítr a déšť, mráz pod -10 stupňů, náledí – pobyt venku se nahrazuje jinými činnostmi)

11.30 – 12.00

Hygiena, příprava na oběd, oběd

12.00 – 12.15

hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek

12.15 – 14.15

Hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek, pro předškolní děti zařazení aktivit přípravy na školu

14.15 – 14.30

Odpolední svačina

14.30 – 16.00

odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování s didakticky cílenými činnostmi, volné zájmové činnosti dětí, pohybové aktivity

15.00

Scházení dětí ve třídě Koťátka

Ráno se děti scházejí ve třídě "Žabky". Učitelky ze třídy "Koťátka" čekají u autobusu na dojíždějící děti z Popova. 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Podávání jídla:    8.00hod. - 8:30hod.   svačina

                            9:30hod.   ovocná přesnídávka

                            11.30hod. - 12.00hod.  oběd       

                            14.00hod. - 14.30hod.  odpolední svačina

Po celý den je dodržován pitný režim

Při podávání jídla dbáme na maximální samostatnost dětí.  

  

Jidlo_3